top of page

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO

4 września, godz. 9.00 w szkole rozbrzmiewa pierwszy dzwonek. W sali gimnastycznej poczet sztandarowy, zaproszeni goście, cała społeczność szkoły – podniosły nastrój…. Można zaczynać….

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2017/18 w Golądkowie poprowadzili Emilia i Adam, którzy zaprosili wszystkich zebranych do udziału w Mszy św. Następnie głos zabrała pani dyrektor Ewa Leszczyńska przywołując trochę wspomnień ale też zwracając uwagę na to, co przed nami: „…przecież nie tak dawno temu byliśmy na tej sali by świętować zakończenie roku szkolnego, a dziś stajemy ponownie w tym miejscu i już mówimy o rozpoczynającym się nowym 2017/18 roku szkolnym, o początku tego roku. A jak początek to pewne obawy….Ale jeśli w tym dziś rozpoczynającym się roku szkolnym zamierzamy uczciwie pracować, sumiennie wykonywać swoje obowiązki, dbać o czyste, specjalnie dla Was przygotowane pomieszczenia, dbać o bezpieczeństwo swoje i innych – to nie powinniśmy mieć obaw. Wisława Szymborska nasza współczesna poetka, laureatka literackiej nagrody Nobla powiedziała kiedyś: „Każdy przecież początek to tylko jakiś ciąg dalszy…” Więc to tylko jakiś ciąg dalszy. A jaki? Sami zdecydujecie i zademonstrujecie to Waszym zachowaniem, Waszą pracą i wynikami tej pracy – czyli ocenami, dobrymi wynikami egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, a uczniowie klas maturalnych – wynikami matur. Każdy z nas ma wiele do zrobienia w tym roku szkolnym i może to zrobić bardzo dobrze lub jakoś. My wasi nauczyciele będziemy z Wami, by Wam pomagać byście wszystko zrobili bardzo dobrze…” Następnie pani dyrektor przedstawiła zgromadzonym nauczycieli, którzy rozpoczynają pracę w naszej szkole, a pani wicedyrektor Anna Kwiatkowska wychowawców klas i wręczyła wszystkim teczki wychowawcy. Wychowawcy odczytali listy uczniów klas I prezentując tym samym całej szkolnej społeczności tych, którzy rozpoczynają naukę w naszej szkole. Pierwszoklasiści byli też adresatami ciepłego powitania w progach szkoły i serdecznych życzeń, które skierowała do nich wicedyrektor szkoły.

Na zakończenie spotkania wszyscy usłyszeli słowa wypowiedziane przez flamandzkiego pisarza i duchownego Phila Brosmansa: „Bogactwem człowieka są uśmiech, przyjazny gest, pogodne słowo”, które zacytowała pani dyrektor Ewa Leszczyńska dodając „takiego bogactwa życzę nam wszystkim na cały rok szkolny jak najwięcej, bo tak wyposażeni bezpiecznie i odnosząc sukcesy ani się nie obejrzymy jak zabrzmi ostatni dzwonek w tym roku szkolnym”.

Po uroczystości wszyscy uczniowie zostali zaproszeni na spotkania z wychowawcami do klas.

Listy z okazji rozpoczęcia roku szkolnego nadesłali z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Minister Krzysztof Jurgiel i Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, Minister Henryk Kowalczyk, Burmistrz Miasta Pułtusk, a życzenia przekazała Prezes Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Pułtusku pani Maria Korbal. W uroczystości uczestniczył Wójt Gminy Winnica pan Mariusz Kowalewski.


imagekk001
imagekk003
imagekk004
imagekk005
imagekk006
imagekk007
imagekk008
imagekk009
imagekk011
imagekk012
imagekk013
imagekk014
imagekk015
imagekk016
imagekk017
imagekk018
imagekk019
imagekk020
imagekk021
imagekk022
imagekk023
imagekk024
imagekk025