top of page

Uroczyste zakończenie roku szkolnego przez maturzystów

27 kwietnia 2018 r. jest to data, którą zapamięta każdy tegoroczny abiturient Dziubińskiej. W tym dniu maturzyści rocznika 2018 żegnali dyrekcję, grono nauczycielskie, wychowawców, pracowników szkoły i wszystkich młodszych kolegów. W tej podniosłej chwili towarzyszyli maturzystom zaproszeni goście: pełniąca obowiązki burmistrza Pułtuska p. Dorota Subda, ks. proboszcz parafii Winnica Zbigniew Paweł Maciejewski, przewodnicząca Rady Rodziców p. Ewa Jaworska i licznie zgromadzeni rodzice.

Dyrektor szkoły pani Ewa Leszczyńska pogratulowała abiturientom ukończenia szkoły, a wychowawcom i nauczycielom podziękowała za ogromny trud i pracę. Rodzicom maturzystów życzyła zadowolenia i otuchy, a samym maturzystom umiejętności wyznaczania  sobie celów, realizacji marzeń, znalezienia drogi do szczęścia, a na maturze spokoju i rozwagi. Następnie głos zabrała pani burmistrz Dorota Subda, potem przewodnicząca rady Rodziców pani Ewa Jaworska a w imieniu rodziców uczniów klas IV wystąpiła pani Aneta Kamińska. Ważnym elementem uroczystości było ślubowanie maturzystów, którzy przyrzekli codzienną pracą wzmacniać znaczenie kraju, pracować dla jego potrzeb oraz dbać o dobre imię Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie.

Pani dyrektor Ewa Leszczyńska i pani wicedyrektor Anna Kwiatkowska z wychowawcami wręczyły absolwentom świadectwa ukończenia szkoły. Dyplomy i nagrody wręczono uczniom, którzy otrzymali świadectwa ukończenia szkoły z czerwonym paskiem. Nie zabrakło też nagród dla najbardziej aktywnych uczniów. Nagradzano za pracę na rzecz szkoły, osiągnięcia sportowe i reprezentowanie szkoły w różnych uroczystościach, konkursach  i zawodach sportowych. Nagrodę specjalną z rąk pani burmistrz Doroty Subdy za najwyższą średnią ocen otrzymała uczennica Patrycja Durka. Ponadto listy gratulacyjne i podziękowania za pracę na rzecz szkoły otrzymali z rąk pań dyrektor aktywni rodzice.

Nie odbyło się bez wzruszeń, łez i żalu, że kończy się jeden z etapów życia – że czas się rozstać….

Uroczystość przygotowali uczniowie klas III z wychowawcami, w rolę konferansjerów wcielili się Anna Ostaszewska i Patryk Kamiński. Wszystkie nagrody ufundowała Rada Rodziców.

Absolwentom życzymy powodzenia na maturze i wiele szczęścia na dalszej drodze życiowej.bottom of page