top of page

Uroczystość wręczenia stypendium Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej

Uroczystość wręczenia stypendium Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej odbyła się 19 listopada 2015 r. w oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Dyplomy stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymało 42 uczniów, wśród wyróżnionych była również Natalia Rudowska uczennica Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu w Zespole Szkół w Golądkowie. Dyplomy wręczyła uczniom Pani Dorota Sokołowska Mazowiecki Kurator Oświaty, zaś rodzice otrzymali listy gratulacyjne z rąk Pani Agaty Pawłowskiej Dyrektor Delegatury w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie.

image001
bottom of page