top of page

Uroczystość złożenia ślubowania oraz wręczenia aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego i dyplo

Dnia 23 września 2013 r. kolejni nauczyciele: Anna Nalewajk i Łukasz Żychowski z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie, dołączyli do grona nauczycieli mianowanych. W tym roku uroczystość wręczenia aktów awansu zawodowego miała miejsce w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie, okraszona uroczystymi przemowami. Nauczyciele mianowani i dyplomowani odebrali akty z rąk Pana Tadeusza Nalewajka Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


DSC_0359
bottom of page