USŁUGA LICENCJI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ ORAZ M-LEARNINGOWEJ NA CELE PROWADZENIA SZKOLEŃ Z ZAKRESU O