top of page

Andrzejki - "A może powróżymy...?"

Drodzy Uczniowie!


Zbliżają się Andrzejki - czas lania wosku i odgadywania przyszłości.

Chcemy zachęcić Was do stworzenia własnej wróżby. Wykorzystajcie to, co macie pod ręką, nadajcie zwykłym przedmiotom magiczne znaczenie, opiszcie wszystko lub nagrajcie filmik.

Szczegóły znajdziecie w regulaminie zamieszczonym poniżej.


Regulamin Konkursu „A może powróżymy…?”

Warunki uczestnictwa:

 1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie ZSCKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie, którzy w terminie 15.11.2021- 23.11.2021 prześlą pracę konkursową organizatorkom: Małgorzacie Marciniak lub Annie Połomskiej.

 2. Udział w konkursie jest dobrowolny.

Cele konkursu:

 1. Rozbudzenie zainteresowania wróżbami andrzejkowymi.

 2. Rozwijanie twórczej aktywności młodzieży.

Zasady konkursu:

 1. Konkurs przewidziany jest dla wszystkich chętnych uczniów ZSCKR w Golądkowie

 2. Każdy autor może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie przygotowaną pracę.

 3. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, które nie były wcześniej publikowane i nagradzane.

 4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie wymyślonej przez siebie wróżby andrzejkowej, najlepiej z przedmiotów ogólnodostępnych.

 5. Forma prac: filmik z przeprowadzania wróżby lub opis w pliku WORD

 6. Prace można udostępnić na dysku szkolnym lub dostarczyć na nośniku pani Małgorzacie Marciniak lub Annie Połomskiej

 7. Termin nadsyłania prac mija 23 listopada 2021 roku.

Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:

 1. Oceny prac dokona 3-osobowe jury powołane przez organizatorów.

 2. Przyznane zostaną 3 nagrody główne – za zajęcie I, II i III miejsca

 3. Jury oceniać będzie: oryginalność, pomysłowość i kreatywność ujęcia tematu.

 4. Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Postanowienia końcowe

 1. Nadesłanie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 2. Wszelkie pytania należy kierować do organizatorek konkursu - osobiście lub poprzez emaile: malgorzatamarciniak@zsgoladkowo.eu, annapolomska@zsgoladkowo.eu Zapraszamy do wspólnej zabawy
Kiedy wieczór andrzejkowy rzuci na nas swoje czary,

wróżbie wierzyć jest gotowy, każdy nawet niedowiarek.

W ostatnim dniu listopada, powróżyć sobie wypada,

powróżyć czymkolwiek, warto; wyciągniętą z talii kartą,

butami, stopionym woskiem, by przyszłość poznać choć troszkę.

Wyśmienita jest zabawa, Andrzejkowa we wróżenie,

trzeba jednak ją traktować z lekkim oka przymrużeniem.Prezentacja Samorządu Uczniowskiego

Andrzejki 29-30 listopada
.pptx
Download PPTX • 289KB

Opmerkingen


bottom of page