top of page

UWAGA! NOWE ZASADY UISZCZANIA OPŁAT ZA WYŻYWIENIE I POBYT W INTERNACIE

Od roku szkolnego 2016/17 opłaty za wyżywienie i pobyt w internacie należy uiszczać terminowo najpóźniej do 8 dnia każdego miesiąca (wpłat można dokonywać również na konto szkoły).

W przypadku nieterminowych wpłat szkoła jest zobowiązana do naliczenia odsetek za zwłokę stosownie do przepisów:

  1. Art. 42 pkt 5 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)

  2. Art. 359 §1 §2 i art. 481 § 1 §2 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny tekst jednolity (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z dnia 23.01.2014 r.)

Dzienna stawka żywieniowa w internacie wynosi 10 zł. Warunkiem wyżywienia w internacie jest dokonanie wcześniejszej opłaty.

Sekretariat

Comments


bottom of page