top of page

UWAGA WAŻNA INFORMACJA !!! NT. ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH Z NAUKI JAZDY

Odpowiadając na pytania uczniów i rodziców napływające do nas w związku z informacją Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącą możliwości realizowania zajęć praktycznych z nauki jazdy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, uprzejmie wyjaśniam, że możliwość ta dotyczy wyłącznie uczniów klas III branżowych szkół I stopnia, dla których podstawa programowa przewiduje przygotowanie ucznia do kierowania pojazdami silnikowymi. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.gov.pl.

Comments


bottom of page