top of page

VI Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej „”Pieśń ujdzie cało…”

24 listopada 2015 roku, w Domu Polonii w Pułtusku, odbył się VI Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej „Pieśń ujdzie cało…”.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie reprezentował Adam Rej, uczeń klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu.

W gali konkursowej, wykonał pieśń „Biały krzyż” z tekstem Janusza Kondratowicza i muzyką Krzysztofa Klenczona. Wykonanie to, zostało wysoko ocenione przez jurorów pracujących pod przewodnictwem Ryszarda Poznakowskiego.

Adam, nagrodzony wyróżnieniem, znalazł się w gronie pięciorga nagrodzonych i wyróżnionych młodych artystów – wykonawców pięknych patriotycznych pieśni. Za przygotowanie ucznia dziękujemy Panu Aleksandrowi Orłowskiemu.


24.11.2015_konkurs

Commentaires


bottom of page