top of page

VIII Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie – eliminacje szkolne w Zespole

W dniu 9 marca 2016 r. (środa) w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie przeprowadzono eliminacje szkolne do VIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie.

Celem konkursu jest:

  1. popularyzowanie wśród młodzieży szkół rolniczych znajomości zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy,

  2. kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie,

  3. szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród przyszłych młodych rolników,

  4. promowanie najlepszych uczniów oraz szkół rolniczych w środowisku oświatowym i w społeczeństwie,

  5. rozwijanie zainteresowań uczniów,

  6. promowanie szkół podejmujących działania w zakresie propagowania wiedzy o BHP.

W skład komisji konkursowej weszli: • Pani Jadwiga Pydynowska – sekretarz Urzędu Gminy Winnica, • Pan Sławomir Bonisławski – starszy inspektor BHP, przedstawiciel Placówki Terenowej KRUS w Pułtusku, • Pan Marceli Wilczyński – szkolny inspektor BHP, nauczyciel praktycznej nauki zawodu, • Pani Anna Nalewajk – nauczycielka matematyki, • Pan Paweł Pieńkosz – nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych.

Etap szkolny polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 30 pytań zamkniętych. Czas na jego rozwiązanie wynosił 45 minut. Największą ilość punktów (21) zdobyła Aleksandra Chwastowska z klasy II Technikum Kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu. Drugie miejsce zdobył Paweł Bonisławski uczeń klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa. Trzecie miejsce przypadło Wojciechowi Słomczyńskiemu z klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa.

Pani Jadwiga Pydynowska wręczyła nagrody zwycięzcom przygotowane przez Wójta Gminy Winnica. Każdy z uczestników konkursu otrzymał kalendarz na 2016 r. przygotowany przez KRUS w Pułtusku. Dziękujemy ślicznie za ufundowanie wspaniałych nagród rzeczowych.

Do etapu centralnego zakwalifikowała się Aleksandra Chwastowska, która będzie reprezentować Zespół Szkół w Golądkowie. Uczeniem rezerwowym został Paweł Bonisławski.

Etap centralny odbędzie się 21 kwietnia 2016 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Inżynierii Produkcji. Nagrodą główną w konkursie jest indeks na wybrany kierunek studiów na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie oraz wiele cennych nagród ufundowanych przez sponsorów konkursu.


Paweł Pieńkosz Nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie


886083_679706272132013_247186807068276729_o

Comments


bottom of page