top of page

Wędrówka przez świat zawodów z uczniami klas 8 szkoły podstawowej w pniewie

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie zakończył się cykl warsztatów zawodoznawczych pt. „Szukam mojego miejsca w świecie zawodów”, prowadzonych w ramach realizacji systemowej koncepcji doradztwa zawodowego.

Tym, których gościliśmy dziękujemy za pięknie spędzony czas a wszystkich uczniów zainteresowanych kształceniem w naszej szkole zapraszamy wraz z rodzicami na Dzień Otwarty, 25 kwietnia 2020 r. Startujemy o godzinie 10.00.