top of page

Włochy - dzień ósmy

Dziewczęta z żywieniówki podczas swojej dzisiejszej praktyki zostały przeszkolone z postepowania w przypadku zagrożenia życia i zdrowia oraz procedur ewakuacji. Mechanizatorzy poznawali podstawowe sposoby zbioru oraz przechowywania owoców. Po obiedzie wszyscy udaliśmy się do średniowiecznej twierdzy, która jest główna atrakcją Gradary - miasta we Włoszech - powstałej na zlecenie rodu Malatesta. Zwiedzając twierdze mogliśmy zapoznać się ze "standardem" ówczesnego życia. A podążając wzdłuż murów twierdzy mogliśmy podziwiać krajobraz miasta.


bottom of page