Włochy - dzień jedenasty

Mechanizatorzy wykonywali podstawowe kalkulacje związane z prowadzeniem własnego gospodarstwa i eksploatacją maszyn. Dziewczęta z żywieniówki przygotowały kartę menu na następny tydzień.