top of page

Włochy - dzień pierwszy

Uczniowie klas kształcących w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik żywienia i usług gastronomicznych biorą udział w kolejnej edycji staży zawodowych ERASMUS+.

Dzisiejszy dzień był organizacyjny. Zwiedziliśmy otoczenie hotelu Jupiter, poznaliśmy część miasta Cattolica oraz przeszliśmy się plażą. Na koniec dnia zapoznaliśmy się z regulaminem hotelu i organizacją praktyk.
Comments


bottom of page