top of page

Włochy - dzień trzeci

Trzeci dzień realizacji przebiega zgodnie z planem. Technicy mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, którzy w poprzednich dniach poznawali metody uprawy i poprawy jakości gleb i plonów, dziś mieli możliwość wykorzystania metod zbioru owoców uprawianych w regionie. Technicy żywienia dbają o nasze podniebienia.

Wszystko co zaplanują, przygotują i podadzą jest bardzo smaczne, po prostu "tutto molto buono".

Dziś przeważały owoce morza, np. krab, małża, oczywiście zaraz po makaronach. Szef Antonio uczył nas sposobów parzenia kawy jako baristki, które potem serwowaliśmy naszym opiekunom i gościom.
bottom of page