top of page

W PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ DZIEJE SIĘ…

Uczniowie golądkowskiego Technikum przystąpili do XII edycji Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Zawodowego

Egzamin został przeprowadzony w czterech kwalifikacjach:

  1. T.6 Sporządzanie potraw i napojów

  2. T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

  3. R.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

  4. R.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Wzięli w nim udział uczniowie Technikum kształcącego w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik architektury krajobrazu. Dla młodzieży była to cenna lekcja, pozwalająca na sprawdzenie swojej wiedzy i umiejętności. Dla nauczycieli źródło informacji,  dzięki którym mogli przekonać się, jakie zagadnienia sprawiają uczniom problemy, a z jakimi radzą sobie doskonale.


bottom of page