top of page

W trosce o bezpieczeństwo ucznia

13 marca 2014 r. zorganizowane zostało w szkole spotkanie przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku z uczniami klas pierwszych i drugich. Tematem spotkania była sprawa bezpieczeństwa . Przedstawiona została problematyka związana z uzależnieniami, bezpieczeństwem w sieci, zasadami zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym i podczas pracach rolniczych.

Uczestnicząca w spotkaniu młodzież miała okazję dowiedzieć się o kwestie prawne poruszanych na spotkaniu zagadnieniach.

Hanna Karłowicz


image001
image002
image003
image004
bottom of page