top of page

Warsztaty w Niemczech

W dniach 29.09-12.10.2013 nauczyciele Zespołu Szkół w Golądkowie Wiktor Kałużny i Marceli Wilczyński uczestniczyli w międzynarodowej wymianie doświadczeń, w ramach projektu 2012-1-PL1-LEO03-27945 Programu Leonardo da Vinci: „Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w rolnictwie na etapie wstępnego kształcenia zawodowego wymogiem europejskiego rynku pracy.” Warsztaty odbywały się w niemieckim ośrodku szkoleniowym DEULA Hildesheim. Nauczyciele uczestniczyli w seminariach, wykładach i warsztatach poświęconych bezpieczeństwu, higienie pracy i ergonomii.

Tematyka warsztatów koncertowała się na bezpieczeństwie i higienie prac związanych z:

  1. produkcją zwierzęcą,

  2. obsługą maszyn i urządzeń w produkcji polowej

  3. przetwórstwem spożywczym

  4. ogrodnictwem

  5. gastronomią

  6. architekturą krajobrazu

  7. transportem

  8. obsługą urządzeń do produkcji biopaliw

Uczestnicy zapoznali się regulacjami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w Niemczech i w Polsce. Poznali zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w obowiązujących programach kształcenia zawodowego. Obserwowali także zajęcia dydaktyczne prowadzone w niemieckim ośrodku kształcenia z zakresu kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Wiktor Kałużny


IMG_5065

Comments


bottom of page