top of page

Wartościowe nakrętki - nie wyrzucaj, pomagaj

Zespół Szkół w Golądkowie od lat aktywnie włącza się w akcję zbierania nakrętek, która ma na celu pomoc potrzebującym. Mechanizm jest prosty: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły przynoszą barwne nakrętki, które następnie trafiają do punktów przetwarzających plastik, a dochód z surowca jest przeznaczany na cele charytatywne. Dla podkreślenia wagi tego przedsięwzięcia przed budynkiem szkoły stanął specjalny pojemnik na nakrętki – metalowy, zielony liść, nawiązujący do branży, w której szkoła kształci. Warto podkreślić, że został on wykonany w ramach zajęć praktycznych realizowanych w „Zielonej Pracowni”, przez nauczycieli i uczniów kształcących się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych.bottom of page