top of page

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Zgodnie z wieloletnią tradycją nasza szkoła uczestniczyła w tym roku w ogólnopolskiej akcji społecznej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Emilia Ostaszewska i Weronika Gorczyńska  reprezentujące Szkolne Koło Wolontariatu aktywnie włączyły się w działania na rzecz zbiórki pieniężnej. W czasie finału, 28 stycznia dziewczęta kwestowały w miejscowości Winnica, gdzie mieszkańcy napełniali puszki kwestarzy. Łącznie z przeprowadzoną wcześniej w szkole zbiórką  pieniędzy,  udało się zebrać kwotę 2297, 26 groszy.

Uczniowie naszej szkoły wzięli również udział w konkursie fotograficznym pod hasłem” Moje miasto widziane sercem”. Konkurs ogłosił sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Liceum Ogólnokształcącym  w Pułtusku.  Mikołaj Elak uczeń klasy II technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zajął III miejsce, za co otrzymał nagrodę starosty.

Wszystkim, którzy włączyli się w tegoroczne działania na rzecz WOŚP gratulujemy i dziękujemy.                 

bottom of page