top of page

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Golądkowie

Śladem ubiegłych lat, i w tym roku młodzież z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie włączyła się w wolontariat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Działania szkolnych wolontariuszy podzielone zostały na dwa etapy. Pierwszy to dwudniowa zbiórka pieniędzy na terenie szkoły a druga to uliczna kwesta na terenie Winnicy w niedzielę 15 stycznia. Grono wolontariuszy XXV Finału WOŚP tworzyli uczniowie z klas pierwszych, drugich i czwartych: Emilia Rej, Magdalena Brun, Sandra Lisiecka i Rafał Kułakowski.

W szkole zebrano 326,18 zł a niedzielna kwesta uliczna przyniosła wynik w wysokości 1659,37 zł.

Koordynatorami działań szkolnego wolontariatu tradycyjnie już były Panie- Hanna Karłowicz i Anna Nalewajk.

Wszystkim, którzy włączyli się w tę akcję składamy serdeczne podziękowania.

Hanna Karłowicz


imagekk002
imagekk003

imagekk001
bottom of page