top of page

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Golądkowie

Śladem ubiegłych lat, i w tym roku młodzież z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie włączyła się w wolontariat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Działania szkolnych wolontariuszy podzielone zostały na trzy etapy. Pierwszy to kilkudniowa kwesta na terenie szkoły, drugi to zbiórka pieniędzy w Publicznej Szkole Podstawowej, Publicznym Gimnazjum oraz Samorządowym Przedszkolu w Winnicy i trzeci, to uliczna kwesta na terenie Winnicy w niedzielę 13 stycznia.

Grono wolontariuszy XXII Finału WOŚP tworzyły uczennice klasy III technikum :

  1. Sylwia Byszewska,

  2. Aneta Podlaska,

  3. Sylwia Jóźwiak,

  4. Małgorzata Pasztak

oraz uczennice klasy I TW :

  1. Agnieszka Kwiatkowska,

  2. Natalia Zabielska.

W szkole zebrano 233,78 zł a niedzielna kwesta uliczna przyniosła wynik w wysokości 1942,21 zł. „Najcięższą ” puszką może pochwalić się uczennica – Sylwia Byszewska, która uzbierała aż 994,92 zł.

Koordynatorami działań szkolnego wolontariatu tradycyjnie już były Panie: Hanna Karłowicz i Anna Nalewajk .

Wszystkim, którzy włączyli się w tę akcję składamy serdeczne podziękowania .

Hanna Karłowicz


wospok
bottom of page