top of page

Winnickie „Sówki” w świecie zawodów

W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym zostały zorganizowane warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów Bajkowego Samorządowego Przedszkola w Winnicy.

Celem warsztatów było zapoznanie z wybranymi zawodami i środowiskiem pracy, kształtowanie pożądanej postawy wobec pracy i edukacji, a także inicjowanie i rozwijanie zdolności oraz zainteresowań dzieci.

„Sówki” bardzo aktywnie uczestniczyły w zajęciach, wykazały się dużą wiedzą, kreatywnością i otwartością. Szczególnie podobał się wirtualny spacer po mieście zawodów oraz zabawa z akcesoriami zawodowymi aktywizująca dzieci.

Spotkanie zakończyło się wręczeniem wszystkim uczestnikom dyplomów i pamiątkowych naklejek.Comments


bottom of page