top of page

… Wiosna, wiosna, wiosna ach to ty- Szkolny Dzień Bezpieczeństwa

21 marca b.r. zorganizowany został Szkolny Dzień Bezpieczeństwa, który przebiegał pod hasłem ”Bezpieczni w szkole i poza szkołą”. Szkolny Dzień Bezpieczeństwa to już tradycyjnie organizowana w dniu 21 marca impreza szkolna. W tym roku organizatorzy szczególny nacisk położyli na poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego. Uczniowie mieli uczyć się bycia bezpiecznym, dbać o siebie i innych ludzi. Przedstawiciele poszczególnych klas mieli możliwość wzięcia udziału w trzech konkurencjach: z zakresu pierwszej pomocy i przepisów ruchu drogowego, przeprowadzenia RKO czyli resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem defibrylatora oraz pokonania rowerem specjalnego toru przeszkód. Jury w składzie: Waldemar Lange, Paweł Pieńkosz, Stanisław Podlasiński oceniło wszystkich uczestników. Najwięcej punktów zdobyły klasy: IITAK/TW, II TŻ/TUISEO i I TMR. Młodzież szkolna mogła również obejrzeć film promujący szkołę . Organizatorami imprezy był nauczyciele : Magdalena Stępniewska, Marek Grochowski, Stanisław Podlasiński, Paweł Pieńkosz, Hanna Karłowicz i Anna Kaczmarczyk.

Hanna Karłowicz