top of page

Współpraca Koła Miłośników Turystyki, Ekologii i Przedsiębiorczości ZSCKR w Golądkowie ze studenckim

W dniach 20-22 czerwca 2014 roku przy współpracy Koła Miłośników Turystyki, Ekologii i Przedsiębiorczości ZSCKR w Golądkowie, Studenckiego Koła Naukowego „Public Relations” SGGW w Warszawie oraz Koła Naukowego Ekonomistów Turystyki Uniwersytetu w Białymstoku zorganizowany został wyjazd naukowo-badawczy do województwa podlaskiego (Suwalszczyzna). Celem głównym wyjazdu było przeprowadzenie badań naukowych z zakresu rozwoju turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki. Dodatkowo celem wyjazdu był rozwój zainteresowań naukowych wśród uczniów Zespołu Szkół w Golądkowie, wdrażanie uczniów do pracy naukowej i badawczej oraz integracja środowiska uczniowskiego i studenckiego. Uczniowie Zespołu Szkół w Golądkowie opracowali wspólnie ze studentami kwestionariusze ankiet, które przeprowadzili z 15 właścicielami gospodarstw agroturystycznych, 31 turystami wypoczywającymi w tych obiektach oraz z 79 mieszkańcami następujących gmin: Suchowola, Sztabin, Augustów, Suwałki, Nowinka, Giby, Płaska, Jeleniewo, Krasnopol, Raczki. Podczas wyjazdu uczestnicy zwiedzili Izbę Regionalną w Sztabinie, Muzeum Żeglugi Augustowskiej w Augustowie, Muzeum Wigier, Klasztor Kamedułów w Wigrach, Izbę Pamięci ks. Jerzego Popiełuszki, dom w którym mieszkał i wychowywał się ksiądz Jerzy Popiełuszko, gospodarstwo Wiejskie Domy Pracy Twórczej „Uroczanka” w Okopach – dwanaście zrekonstruowanych chat ludowych z XIX wieku. Ciekawym punktem programu było biesiadowanie przy ognisku oraz wspólne pieczenie kiełbasek. Końcowym owocem wyjazdu będzie opisanie artykułów przeprowadzonych wyników badań przez uczniów i studentów do turystycznych czasopism naukowych. Serdecznie dziękujemy za organizację wyjazdu Panu Krzysztofowi Nuszkiewiczowi – Dyrektorowi ZSCKR w Golądkowie oraz Panu Markowi Grochowskiemu – kierowcy.

Dr Michał Roman – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych


image001

Comments


bottom of page