top of page

Wybory do Samorządu Szkolnego 2016/2017

W dniu 26 października 2016 r. odbyły się ogólnoszkolne wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. W wyborach wzięło udział 212 uczniów, co stanowi 79,7% społeczności szkolnej. Głosów ważnych oddano 205, głosów nieważnych 8. Największą liczbę głosów oddano na następujących uczniów:

  1. Emilia Rej – 52 głosy

  2. Adam Rej – 47 głosów

  3. Dawid Siarkowski – 35 głosów

Tym samym nowy skład Rady Samorządu Uczniowskiego stanowią:

  1. Emilia Rej – przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego

  2. Adam Rej – zastępca przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

  3. Dawid Siarkowski – sekretarz Samorządu Uczniowskiego

Kadencja nowej Rady Samorządu Uczniowskiego będzie trwała rok.

Hanna Karłowicz


imagekk001
imagekk002
imagekk003
imagekk004
imagekk005
imagekk006
imagekk007
imagekk008
imagekk009
imagekk010
imagekk011
imagekk012
imagekk013
imagekk014
imagekk015
imagekk016
imagekk017
imagekk018
imagekk019
imagekk020
imagekk021
imagekk022
bottom of page