top of page

Wybory do Samorządu Uczniowskiego - Zwycięzcom gratulujemy!

W dniu 05.10.2022 w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Zgodnie z tradycją wybory przeprowadził ustępujący Samorząd Szkolny. Kandydaci wytypowani z samorządów klasowych przedstawili swój program wyborczy, który cała społeczność szkolna mogła obejrzeć w wirtualnej gazetce. Komisja w składzie: Anna Nalewajk, Ryszard Dzudzic i uczniowie Amelia Abramczyk i Łukasz Górecki czuwali nad prawidłowym przebiegiem wyborów.

Gratulujemy Zwycięzcom! Życzymy Wam drodzy uczniowie wytrwałości, głów pełnych pomysłów oraz realizacji zamierzonych celów.

Przedstawiciele klas wybrali Samorząd Szkolny Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Golądkowie 2022/2023 w składzie :


Przewodniczący- Sielski Bartłomiej 4BT

Z-ca - Tomaszewska Kinga 3HTR

Skarbnik- Burska Amelia 3LTP

Sekretarz- Górecka Aleksandra 2BT

Członek- Jałmużna Piotr 4PT


Nowy Samorząd Szkolny 2022/2023 wybrał opiekunów w składzie: Magdalena Stępniewska, Łukasz Żychowski.


Magdalena Stępniewska


ความคิดเห็น


bottom of page