top of page

Wycieczka do Ciechanowa i Opinogóry

16 listopada 2022 r. klasa 3LTP wyjechała na wycieczkę w ramach programu „Kulturalna szkoła na Mazowszu”. Na początku naszej wycieczkowej trasy zatrzymaliśmy się w Ciechanowie, gdzie zwiedziliśmy Zamek Książąt Mazowieckich (największą gotycką warownię rycerską na terenie Północnego Mazowsza) z licznymi ekspozycjami, które przybliżyły nam m. in. średniowieczną historię regionu. Potem udaliśmy się do Muzeum Szlachty Mazowieckiej, gdzie zwiedziliśmy m.in. wystawę „Jan Piotr Norblin – artysta dwóch narodów”. Ekspozycja ta przybliżyła nam spuściznę graficzną i rysunkową urodzonego we Francji, a tworzącego w Polsce artysty.

Z Ciechanowa udaliśmy się do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, gdzie na początku podziwialiśmy neogotycki Pałacyk z lat 40. XIX w. – mieszczący pamiątki związane z historią rodziny Krasińskich (ze szczególnym uwzględnieniem Zygmunta Krasińskiego, dramatopisarza i poety, którego obszerna korespondencja jest dziś uznawana za szczytowe osiągnięcie polskiej epistolografii romantycznej). Potem zwiedzaliśmy neogotycki budynek Oficyny Dworskiej, a także Dwór, w których to oglądaliśmy wystawy – „Malarstwo polskie epoki romantyzmu”, a także ekspozycję napoleońską. Mimo, że program wycieczki był bardzo napięty, to wszyscy jej uczestnicy byli zadowoleni.bottom of page