top of page

Wycieczka do Muzeum Niepodległości w Warszawie

15 grudnia 2022 kl 4B4 wraz z wychowawcą klasy Magdaleną Stępniewską i Grzegorzem Szczypińskim odwiedziła Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Siedzibą muzeum jest pałac Radziwiłłów, gdzie w latach PRL-u mieściło się Muzeum Lenina. Na stałych ekspozycjach zapoznać się można z historią walki Polaków o niepodległość, tradycją naszych symboli narodowych, a także z dziejami opozycji w latach powojennych, aż do zmian ustrojowych w roku 1989. Muzeum Niepodległości prowadzi od początku urozmaiconą, intensywną działalność edukacyjną (lekcje muzealne, konkursy, seanse filmowe, spektakle teatralne, odczyty i sesje popularnonaukowe), artystyczno-kulturalną (koncerty, programy słowno-muzyczne), popularyzatorską (spotkania autorskie, promocje książek) i wydawniczą. Od 1994 r. placówka wydaje własny periodyk - czasopismo muzealno-historyczne "Niepodległość i Pamięć". Po lekcji historii udaliśmy się na Paintball, gdzie też spędziliśmy trochę czasu i klasa mogła się zintegrować. To był udany wyjazd.

コメント


bottom of page