top of page

wycieczka edukacyjna do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku

19 listopada 2019r. odbyła się wycieczka edukacyjna do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku. W wycieczce uczestniczyli uczniowie z klasy 1 technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (PT). Młodzież wysłuchała bardzo interesujących wykładów z pokazami na temat promieniotwórczości wokół nas, budowy, zasady działania i wykorzystania reaktorów jądrowych oraz zwiedzała reaktor jądrowy „Maria”.

Wycieczkę zorganizowała pani Anna Lusa – nauczyciel fizyki i informatyki przy współpracy z panem Pawłem Pieńkoszem wychowawcą uczniów z klasy 1 PT.

Tekst: A. Lusa Foto: A. Lusa, ncbj.gov.pl


bottom of page