top of page

Wyjazdowy Zarząd Wojewódzki FML Mazowsze

W sobotę 6 lipca 2013 r. po raz pierwszy w tej kadencji odbyło się Wyjazdowe Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Forum Młodych Ludowców Województwa Mazowieckiego, na którym spotkali się Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz gościnnie członkowie FML w Powiecie Pułtuskim.

Warto podkreślić, iż mimo okresu wakacyjnego i pięknej aury, na zaproszenie Prezesa Zarządu Wojewódzkiego FML na Mazowszu – Mirosława Adama Orlińskiego oraz Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego a zarazem Prezesa Zarządu Powiatowego FML w Pułtusku – Łukasza Kalinowskiego przybyło wielu gości nie tylko z sąsiednich powiatów, ale i z tych najbardziej odległych. Obrady rozpoczęły się uroczystym powitaniem wszystkich uczestników spotkania. Następnie głos zabrał Prezes FML w Powiecie Pułtuskim – Łukasz Kalinowski, który w swoim przemówieniu przedstawił plan posiedzenia. Kolejnym punktem było wystąpienie Prezesa Zarządu Wojewódzkiego FML na Mazowszu Mirosława Adama Orlińskiego na temat sytuacji społeczno-politycznej w naszym województwie oraz w strukturach Polskiego Stronnictwa Ludowego. Poruszył on m.in. taką kwestię, jak „Janosikowe” oraz przedstawił informacje z odbywającej się tego samego dnia Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Potem odbyła się szeroko rozumiana debata, w której poruszyliśmy tematy niezwykle istotne dla młodego pokolenia, do których zalicza się: problem bezrobocia wśród młodych ludzi, problemy demograficzne i spadająca liczba dzieci – związana z niżem demograficznym – co zwłaszcza na terenach wiejskich często kończy się zamykaniem polskich szkół. W związku z tym podjęliśmy też pierwsze próby przygotowania w przyszłości korzystnych zmian legislacyjnych dla młodych ludzi i zasygnalizowania problemu związanego z likwidacją programu „Rodzina na swoim”.

Posiedzenie zakończyło się wspólną kolacją, podczas której był czas na nawiązanie nowych znajomości, a także wymianę jakże cennych poglądów i doświadczeń między uczestnikami zjazdu. Dziękujemy serdecznie wszystkim przybyłym za obecność i poświęcony czas.

Sekretarz ZP FML w Pułtusku Magdalena Szczerba


DSC05641
bottom of page