top of page

Wystawa – Rosja Najpiękniejszy Kraj

W dniu 17.12.2019 r. uczniowie klasy I pięcioletniego Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej, celem której było obejrzenie w Galerii MCKiS w Pułtusku wystawy fotografii finalistów konkursu fotograficznego „Rosja – najpiękniejszy kraj”. Jednym z celów konkursu, organizowanego przez Rosyjskie Towarzystwo Geograficzne, jest troska o zachowanie dzikiej przyrody i wspieranie szacunku do niej. Prace konkursowe są wyjątkowe i robią niesamowite wrażenie. Dziękujemy Miejskiemu Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku za zaproszenie.


Commentaires


bottom of page