top of page

X Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie – etap szkolny

W dniu 23 marca 2018 r. (piątek) w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie przeprowadzono eliminacje szkolne do X Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie.

Celem konkursu jest:

  1. popularyzowanie wśród młodzieży szkół rolniczych znajomości zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy,

  2. kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie,

  3. szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród przyszłych młodych rolników,

  4. promowanie najlepszych uczniów oraz szkół rolniczych w środowisku oświatowym i w społeczeństwie,

  5. rozwijanie zainteresowań uczniów,

  6. promowanie szkół podejmujących działania w zakresie propagowania wiedzy o BHP.

W skład komisji konkursowej weszli: • Pani Ewa Leszczyńska – dyrektor Zespołu Szkół w Golądkowie, • Pan Sławomir Bonisławski – przedstawiciel Placówki Terenowej KRUS w Pułtusku, • Pan Paweł Pieńkosz – nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Etap szkolny polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 30 pytań zamkniętych. Czas na jego rozwiązanie wynosił 45 minut. Największą ilość punktów (26) zdobył Hubert Turek z klasy II Technikum Kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Drugie miejsce zdobył Kacper Trawicki uczeń klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa. Trzecie miejsce przypadło Karolinie Sołtysiak z klasy I Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Do etapu centralnego zakwalifikował się Hubert Turek, który będzie reprezentować Zespół Szkół w Golądkowie. Uczeniem rezerwowym został Kacper Trawicki.

Etap centralny odbędzie się 18 kwietnia 2018 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Inżynierii Produkcji. Nagrodą główną w konkursie jest indeks na wybrany kierunek studiów na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie oraz wiele cennych nagród ufundowanych przez sponsorów konkursu.

Paweł Pieńkosz


Comments


bottom of page