XVIII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

Dnia 27 listopada 2015 r. w Łomży przeprowadzono etap okręgowy XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie reprezentowały: Ilona Chojnacka uczennica klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz Edyta Wilga uczennica klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

Udział w eliminacjach okręgowych to doświadczenie, które uczennice z pewnością wykorzystają w dalszej edukacji.


image001
image002
image003