top of page

XXII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża

13 grudnia 2013 r. w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku odbył się etap rejonowy XXII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża. W olimpiadzie uczestniczyli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych powiatu pułtuskiego. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyła Karolina Jeż – uczennica klasy III technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie. Karolina będzie reprezentowała nasz rejon w etapie okręgowym. Celem olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży potrzeby dbania o własne zdrowie, zdrowie bliskich oraz prowadzenie zdrowego stylu życia poprzez kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych.

Karolinie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Jolanta Błońska


image006

コメント


bottom of page