top of page

XXVI edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

15 marca 2018 roku w Warszawie odbył się etap okręgowy XXVI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Rejon pułtuski reprezentowała Patrycja Durka – uczennica klasy czwartej Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie. Etap okręgowy olimpiady obejmował sprawdzenie wiedzy zawodników, która dotyczyła zasad zdrowego stylu życia i zagrożeń zdrowotnych. Oceniana była także przygotowana i przeprowadzona przez zawodnika akcja promująca zdrowie w środowisku szkolnym oraz lokalnym. Patrycja zajęła drugie miejsce w etapie okręgowym. Serdecznie gratulujemy naszej uczennicy i życzymy dalszych sukcesów.

Jolanta Błońska


Comments


bottom of page