top of page

XXVII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

W dniu 6 listopada 2013 roku o godz. 9.00 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Golądkowie odbył się I etap szkolny XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. W tym etapie udział wzięło 8 uczniów. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem zawodów należał do zadań Komisji Szkolnej w składzie: Przewodnicząca Komisji – Aneta Wierzbicka wicedyrektor szkoły, członkowie komisji: Eliza Dembe – Stańczak kierownik praktycznej nauki zawodu i Izabela Nuszkiewicz, organizator etapu szkolnego. Myślą przewodnią bieżącej edycji stało się hasło: „Strefa euro. Szansa czy zagrożenie”. 

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, przy współudziale Ministerstwa Edukacji Narodowej, począwszy od roku szkolnego 1987/1988. Jej głównym celem jest edukacja ekonomiczna młodzieży, pogłębianie wiedzy o współczesnej gospodarce, oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych.

Izabela Nuszkiewicz


image002

Comments


bottom of page