top of page

Z wizytą w SUW w Zbroszkach

Klasa II Technikum kształcącego w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w dniu 11 września 2017 r. wraz z nauczycielem Pawłem Pieńkoszem udała się z wizytą do Stacji Uzdatniania Wody w Zbroszkach.

W ramach zajęć praktycznych uczniowie zapoznali się z urządzeniami i systemami do pozyskiwania i obróbki wody do celów sanitarnych. Zapoznali się szczegółowo z zasadą działania filtrów odprowadzających żelazo i mangan, a także z układem sterowania oraz zainstalowanymi czujnikami pomiarowymi. Sprawdzili także, jakie są parametry wydajnościowe pracujących na miejscu pomp i jak wygląda postępowanie w przypadku awarii.

SUW w Zbroszkach powstała w 1983 r., ale jest ciągle konserwowana oraz unowocześniana.

Dziękujemy Panu Grzegorzowi Majewskiemu za poświęcony czas oraz przekazanie dużej ilości wiedzy oraz Panu Marcinowi Piotrowskiemu Prezesowi Zakładu Budżetowego w Winnicy za umożliwienie wejścia na teren stacji.

Paweł Pieńkosz


z wizytą w SUW w Zbroszkach

Comentarios


bottom of page