top of page

,,(…) za trudną pracę z nami i okazane serce, chylimy głowy w ogromnej podzięce.”

„…za trudną pracę z nami i okazane serce, Chylimy głowy w ogromnej podzięce.” Te słowa poety towarzyszyły zebranym podczas uroczystej akademii z okazji ślubowania klas pierwszych i Dnia Edukacji Narodowej. Uczestnicy szkolnej imprezy w skupieniu i należytą powagą wysłuchali Pieśni Szkoły, a po jej wysłuchaniu uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie. Następnie Pani Dyrektor- Ewa Leszczyńska życzyła wszystkim nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi szkoły wielu sukcesów i wytrwałości w ich ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. Zgromadzeni na sali wysłuchali montażu słowno-muzycznego w wykonaniu przedstawicieli młodzieży z klas pierwszych i drugich. Za cierpliwość , wyrozumiałość i trud włożony w wychowanie i edukację dzieci obecni na uroczystości nauczyciele i pracownicy szkoły otrzymali słodkie upominki. Na zakończenie akademii wychowawcy klas pierwszych, wraz z przedstawicielami uczniów, posadzili symboliczne drzewka wokół budynku szkoły.

Katarzyna Łebkowska

Comments


bottom of page