top of page

Zachęcamy do udziału w projekcie pt. "Rozwój pszczelarstwa przy wykorzystaniu szkoleń on-line"

Fundacja EKOOSTOJA informuje, iż realizuje operację pn. „Rozwój pszczelarstwa przy wykorzystaniu szkoleń on-line” mającą na celu aktywizację obywateli w zakresie kompetencji pszczelarskich oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez rozpowszechnienie informacji z zakresu ekonomicznego podejścia do pszczelarstwa, przy zastosowaniu rozwiązań cyfrowych.

Celem projektu jest:

– pozyskanie kompetencji pszczelarskich przez uczestników zamieszkujących na terenach wiejskich, wśród 3 województw: mazowieckiego, łódzkiego i śląskiego;

– rozwój potencjalnej przedsiębiorczości na lokalnym rynku i kształtowanie postaw proekologicznych, co pozytywnie wpłynie na zrównoważony rozwój na wsi;

– powstanie nowych pasiek pszczelich i zwiększenie liczebności już istniejących w regionie, co przyczyni się do wzrostu populacji pszczół;

– zrealizowanie łącznie 200 szkoleń e-learningowych dla 200 uczestników.

Grupa docelowa to:

– osoby w wieku powyżej 18 lat,

– zamieszkujące na terenie 3 województw: mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego (zgodnie z rozumieniem przepisów Kodeksu Cywilnego), na terenach wiejskich.

Miejsce realizacji to 3 województwa: województwo mazowieckie, województwo łódzkie, województwo śląskie.

Liczba osób: Grupę docelową stanowić będzie 200 osób z 3 wyżej wskazanych województw, w tym 80 osób z woj. mazowieckiego, oraz po 60 osób z woj. śląskiego i łódzkiego.

TEMATYKA SZKOLEŃ

  1. Sprzedaż bezpośrednia produktów pszczelich

  2. Rolniczy handel detaliczny produktów pszczelich

  3. Ekonomiczne podejście do pszczelarstwa

  4. Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: pszczelarstwo@ekoostoja.com lub wypełnić w formie on-line: https://ekoostoja.com/2021/06/29/formularz-zgloszeniowy/ Więcej informacji dotyczących projektu:

pod numerem telefonu: 7828532573. Formularz zgłoszeniowy oświadczenie GD
.pdf
Download PDF • 649KB

bottom of page