top of page

"Zaczytane popołudnie" - projekt skierowany do seniorów

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,

Jaką sobie ludzkość wymyśliła”


Słowa Wisławy Szymborskiej towarzyszyły realizacji projektu pt.: „Zaczytane popołudnie”. W ramach działań projektowych uczennice nagrały kilka opowiadań skierowanych do Seniorów. Nagrane opowiadania zostały wybrane ze szczególnym uwzględnieniem odbiorców, dlatego też pochodzą z serii książek „Balsam dla Duszy”. Pięknie oprawione nagrania trafią do Klubu Seniora w Winnicy, Klubu Seniora w Świerczach oraz do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Tąsewach.

Ufając, że czytanie daje wytchnienie, pomaga zrozumieć złożoność świata, czy pozwala nabrać dystansu do samych siebie mamy nadzieję, że nagranie umili czas podczas wspólnych spotkań i będzie poruszającym przeżyciem.

„…to wyjątkowe działać na rzecz innych…”


Realizatorki ProjektuComments


bottom of page