top of page

Zajęcia integracyjne dla klas I

Każdego nowego roku szkolnego w progach szkoły witamy uczennice i uczniów klas I. Nowa klasa, nowa szkoła to wyzwania, przed którymi stają pierwszoklasiści. Aby ułatwić proces adaptacji i integracji klasom zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej zaprosił wszystkie klasy I, wspólnie z wychowawcami do udziału w wyjazdowym spotkaniu integracyjnym. Podczas tegorocznych zajęć spacerowaliśmy w towarzystwie Pana Wiktora Krzyżaka specjalisty SL ds. edukacji leśnej i ochrony przyrody słuchając ciekawostek dotyczących funkcjonowania lasu. Na polanie uczestnicy wzięli udział w warsztatach integracyjnych, zakończonych wspólnym ogniskiem. Poznaliśmy się lepiej, korzystając z bycia razem w otoczeniu przyrody.Comments


bottom of page