top of page

zajęcia praktyczne poświęcone problemowi stanu puszki kopytowej i racic u parzystokopytnych

W dniu 6 października 2014 r. zajęcia praktyczne dla II klasy Technikum kształcącym w zawodzie technik weterynarii były poświęcone problemowi stanu puszki kopytowej i racic u parzystokopytnych. Najpierw omówiono w klasie budowę i funkcje kopyta i racic oraz znaczenie ich stanu dla zdrowia ogólnego, wydolności fizycznej i produkcji. Wielu hodowców nie docenia znaczenia tego problemu u swoich zwierząt. Przyszli technicy będą promować korekcję jako problem dużej wagi dla zapobiegania zaburzeniom zdrowia i produkcji.

Następnie odbyła się demonstracja zabiegów korekcji racic u krowy i kozy, które są własnością Szkoły. Inicjatorem zajęć był nowy wykładowca weterynarii dla II i III klas TW, dr wet. Bogumił Wojnowski, absolwent PTWet. we Wrześni, były wykładowca na SGGW, lekarz z ponad 40 letnia praktyką. Zaprosił on do współpracy ze Szkołą Pana Kaczmarczyka z Cieńszy – podkuwacza, który zbudował unikalny poskrom mobilny, transportowany na przyczepie samochodowej. Dzięki tej konstrukcji, poskrom może być przemieszczany do pacjentów a obsługuje go tylko jedna osoba.

Do poskromu mozna wstawic konie różnej wielkości jak i krowy. Wcześniej – w klasie, omówiono schorzenie kopyt i racic jakim jest ochwat koni i bydła z demonstracją preparatów i zdjęć.

Uczniowie pod opieką nauczycielki weterynarii klas I,II i IV, lek.wet. Beaty Grabowskiej i wykładowcy dr. B. Wojnowskiego ( klasy II i III ), obejrzeli cały proces organizacji zabiegów: przygotowanie mobilnego poskromu, unieruchomianie krowy do korekcji racic kończyny przedniej i tylnej. Podkuwacz zademonstrował narzędzia, którymi się posługiwał. Do poskromienia kozy wystarczyła pomoc asystenta, który sprawnie unieruchomił kozę do zabiegu. Zwierzęta będące własnością szkoły dobrze służą jako obiekty do zajęć praktycznych.

Uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli demonstrację zabiegów i sprawne załadowanie ciężkiego poskromu na przyczepę. Urządzenie to spotkało się z zainteresowaniem pracowników z warsztatu, którzy postarają się zbudować podobne dla Szkoły.

Beata Grabowska Bogumił Wojnowski


wywiązanie tylnej kończyny

Comments


bottom of page