top of page

Zajęcia praktyczne w branżowej szkole

Warsztaty Zespołu Szkół w Golądkowie zapewniają młodzieży  praktyczną naukę zawodu jak najbardziej zbliżoną do rzeczywistych  warunków pracy. Dwa dni w tygodniu uczniowie branżowej szkoły pierwszego stopnia odbywają tam zajęcia praktyczne. Poniżej zdjęcia obrazujące  naprawę pojazdów rolniczych.

Eliza Dembe-Stańczak


bottom of page