top of page

Zajęcia praktyczne w terenie

W dniu 11 maja 2018 roku uczniowie klasy II kształcący się w zawodzie technik weterynarii odwiedzili Rolniczy Zakład Doświadczalny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Młodzież miała okazję zobaczyć fermę bydła mlecznego którego wydajność i parametry mleka są jednymi z najlepszych w Polsce. Ponadto zwiedzili część doświadczalną, gdzie prowadzone są badania naukowe na zwierzętach takich jak: króliki, drób kurzy, indyki i trzoda chlewna. Od prowadzących zajęcia dowiedzieli się jak przebiega proces technologiczny chowu zwierząt. Zdobyte informacje na pewno przyczynią się do poszerzenia wiedzy związanej z produkcją zwierzęcą.


Comments


bottom of page