top of page

Zajęcia praktyczne z agrotroniki

Semestr drugi uczniowie klasy 4 kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki rozpoczęli od przygotowania plików map aplikacyjnych.

Na zajęciach praktycznych uczniowie przygotowali mapy dla zmiennej dawki wysiewu nasion, nawożenia, ochrony fungicydami a także regulatora wzrostu.

W pracowni komputerowej każdy z uczniów dokonał sprawdzenia witalności roślin na polach na podstawie oceny biomasy z konkretnego dnia, a także wykonał mapę potencjału plonotwórczego na podstawie danych z 7 poprzednich lat. Pliki następnie zostały zaimportowane do terminala szkolnego zestawu automatycznego prowadzenia.


Paweł Pieńkosz

Comments


bottom of page