top of page

Zajęcia praktyczne z rozrodu bydła

24 października bieżącego tygodnia odbyło się spotkanie z dr inż. Dorotą Hering z uczniami klasy II LTP. Tematem spotkania było przedstawienie uczniom genomowej oceny buhajów, a także zasad oceny makro i mikroskopowej nasienia.

Uczniowie mieli możliwość wykorzystać nabytą wiedzę w praktyce. Mogli obejrzeć specjalistyczny sprzęt do pobierania słomek nasienia z kontenera z ciekłym azotem, a także przećwiczyć w praktyce zasady postępowania z nasieniem.Commenti


bottom of page