top of page

Zajęcia praktyczne – zabiegi weterynaryjne

Klasa trzecia technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii ćwiczy umiejętności zawodowe przydatne w przyszłej pracy oraz do egzaminu praktycznego zawodowego. Jedna z uczennic miała możliwość przyprowadzić na zajęcia swojego kudłatego przyjaciela, który był dzielnym pacjentem. Uczniowie na lekcjach mają dostęp do nowoczesnych metod diagnostyki klinicznej zwierząt. Tematem dzisiejszej lekcji było badanie kliniczne zwierząt z wykorzystaniem sprzętu diagnostycznego. Podczas zajęć uczniowie wykonywali badanie elektrokardiograficzne, okulistyczne, neurologiczne, morfologie i biochemię krwi ,a także posiew mikrobiologiczny oraz badania mikroskopowe pobranych próbek. Ocenie podlegał sposób wykonania danego badania oraz wnioski uzyskane z wyników.
Comments


bottom of page