top of page

Zajęcia przygotowawcze w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - ERASMUS+

Kolejna grupa uczniów rozpoczęła zajęcia przygotowujące do wyjazdu na praktyki zawodowe – tym razem do Włoch. Kwiecień dla uczniów kształcących się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik żywienia i usług gastronomicznych to czas intensywnej pracy. W ramach oferowanego przez szkołę wsparcia młodzież uczestniczy w zajęciach z przygotowania kulturowego, pedagogicznego, BHP i języka angielskiego.

Warsztaty pedagogiczne prowadzone były przez psychologa szkolnego. Głównym celem zajęć była integracja grupy, nauka radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami, które mogą się zdarzyć podczas wyjazdu za granicę. Uczestnicy projektu nabywali więc m.in. umiejętności współpracy w grupie, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących, walki ze stereotypami, wiary we własne możliwości. Prowadzone zajęcia koncentrowały się na doskonaleniu umiejętności komunikacji interpersonalnej, rozpoznawania uczuć – emocji i radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. Był to czas refleksji nad sobą, swoją tożsamością i przyszłym sukcesie zawodowym.

Jednocześnie odbywały się zajęcia kulturowe prowadzone przez nauczyciela uczącego przedmiotu wiedza o kulturze. Podczas zajęć poruszono najważniejsze zagadnienia geograficzne dotyczące Włoch, w tym: położenie kraju, ludność, język, największe miasta i ich zabytki, sytuacja ekonomiczno-społeczna, gospodarka. Omówiono kuchnię włoską, tradycyjne oraz najpopularniejsze potrawy. Nauczyciel przedstawił młodzieży również zwyczaje panujące w kraju goszczącym.

Wszyscy uczestnicy mobilności w ramach programu Erasmus+ otrzymują wsparcie językowe. Polega ono na zorganizowaniu dla uczniów kursu językowego oraz zapewnieniu im materiałów dydaktycznych. Kurs z języka angielskiego prowadził nauczyciel języka angielskiego. W czasie 20– godzinnego kursu uczniowie nabywali umiejętności językowe zawodowe z zakresu oferowania usług gastronomicznych, uczyli się zasad konstruowania wypowiedzi oraz skutecznej komunikacji z klientem w branżach zawodowych.

Uczniowie odbyli również 5-godzinne zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas podróży zagranicznej prowadzone przez nauczyciela uczącego przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. W trakcie zajęć przypomnieli sobie podstawowe zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.Zajęcia przygotowawcze w ramach projektu nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000012367 współfinansowanego ze środków Unii EuropejskiejComments


bottom of page