top of page

Zajęcia w naszym szkolnym laboratorium...

Dnia 3 grudnia w klasie 2 LTP w czasie zajęć z przedmiotu „Rozród i inseminacja zwierząt” odbyło się spotkanie z p. dr inż. Dorotą Hering reprezentującą Małopolskie Centrum Biotechniki, które zajmuje się pobieraniem i oceną nasienia a także jego sprzedażą w terenie. Zajęcia miały charakter praktyczny na których uczniowie mieli możliwość zgłębienia swojej wiedzy w zakresie rozrodu oraz dowiedzenia się jak wygląda przechowywanie nasienia. Dodatkowym atutem zajęć były rekwizyty użyte podczas prezentacji: narzędzia służące do poboru nasienia od buhajów mi.in. słomki do inseminacji. Uczniowie dowiedzieli się, że aby prawidłowo zainseminować samicę, nasienie musi być zamrożone. Dlatego też pani doktor inż. przywiozła pojemnik z ciekłym azotem. Następnie na oczach uczniów pokazała w jaki sposób należy umieścić pobraną próbkę w przeznaczonym do tego pojemniku. Ponadto uczniowie mogli własnoręcznie wypisać zaświadczenia inseminacyjne.


Drugoklasiści bogatsi o nowe doświadczenie, otrzymali katalogi buhajów oraz zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie.

Dziękujemy za prelekcję. Liczymy na dalszą współpracę.


Comments


bottom of page